Aktuelt

Aktueltsak 1

Smittevern på skolen - Covid 19

Skolestart i lys av koronasituasjonen

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge.

 

Det er trygt for elevene å gå på skolen

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

 

• Ingen skal møte på skolen hvis de er syke.

• Vask hender før dere kommer på skolen.

• God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

 

Hvordan vil skolehverdagen være?

 

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

 

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

 

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå de videregående skolene skal følge. Smittesituasjonen er på gult nivå ved skolestart. Det betyr blant annet at hele skoleklasser kan være samlet.

Særskilte lokale forhold kan imidlertid innebære at strengere smitteverntiltak blir iverksatt, for eksempel ved at noe av opplæringen vil gis digitalt. Det vil den enkelte skole informere om.

Skoleskyss

 

Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende.

 

Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til skolen.

 

Smitteverntiltakene er krevende fordi det trengs flere busser, drosjer og sjåfører enn i en normalsituasjon. Vi oppfordrer derfor at de som kan benytter seg av annet fremkomstmiddel til skolen. 

Smittevern på skolen

Når du kommer på skolen skal du vaske hendene godt. Du må også vaske hendene underveis i skolehverdagen. Dersom du ikke får vasket hendene, skal du bruke håndsprit som vil være tilgjengelig på ulike områder på skolen. Håndsprit er ikke like bra som håndvask, men er et alternativ dersom du ikke får anledning til å vaske hendene.

På skolen må alle huske å holde en avstand på minst 1 meter. Skolene vil så langt som mulig unngå aktiviteter som krever nærkontakt mellom elevene eller elev og ansatt.

Må du hoste eller nyse, skal du bruke albuekroken eller tørkepapir.

Hver enkelt av oss har ansvar for å følge de smittevernrådene og retningslinjer som gjelder til enhver tid. Bare sammen kan vi bekjempe viruset slik av hverdagen kan bli normal igjen.

Fravær fra skolen

Fra høsten skal skolene igjen føre fravær på vitnemål og kompetansebevis. Dette innebærer at fraværsgrensen gjelder som normalt fra skolestart.

Opplæringsplikt for alle elever

Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.

Har du spørsmål – ta kontakt med skolen!

Vennlig hilsen

Frode Hjort-Larsen
RektorSMI-skolen
Troms og Finnmark fylkeskommune