Visjon og verdier

Vår visjon: ”Læring og livsmestring - vi ser mulighetene”

Ved SMI-skolen har alle ansatte et felles mål og en felles oppgave: å legge til rette for opplæring både på førskole-, grunnskole- og videregående skole nivå. Vi tilbyr opplæring og utredning for barn, ungdommer og voksne, enten de ligger på sykehus eller bor på en barnevernsinstitusjon.

De som er i vår målgruppe er i en sårbar situasjon og har ofte sammensatte utfordringer, og for å samle kompetanse og sikre denne gruppa et godt tilbud ble SMI-skolen organisert og etablert som egen virksomhet i 2003.

Samarbeid og et godt samspill med elev, foresatte, ansatte i helseinstitusjoner og ikke minst hjemmeskolen er viktig for oss, og en avgjørende faktor for å lykkes i å gi den enkelte et godt tilbud der elevens læring står i fokus.

Samtidig er vi opptatt av å ivareta hele mennesket, og prinsippene for læring, utvikling og danning slik vi finner de i ny overordnet del er sentrale for oss. Derfor jobber vi også med sosial læring og utvikling, grunnleggende ferdigheter og tverrfaglige temaer i vår opplæring.

Ved SMI-skolen gir vi i hovedsak opplæring i kjernefagene norsk, matte og engelsk samt i flere praktisk-estetiske fag, men vi kan også gi opplæring i enkelte andre fag. I samarbeid med hjemmeskolen vil vi i tillegg kunne tilrettelegge for opplæring i en rekke andre fag og emner.