For elever med voksenrett

Rammer for skoletilbudet

  • Inntil 15 timer pr. uke
  • Skolested: Sørslettvegen 2

Målsetting 

  • Eleven skal oppleve mestring sosialt og faglig
  • Eleven skal få positive erfaringer med å gå på skolen
  • Eleven skal fullføre vgs.

Søkekriterier og søknadsprosess for elever med voksenrett 

Det er en forutsetning at eleven går i aktiv behandling på BUP/Åsgård eller en annen avdeling i Helse Nord (jf. UDIR-6-2014). 

  • Elever med voksenrett fyller ut søknaden selv.
  • Elev eller behandler i HF UNN kan gjerne ringe til SMI-skolen for å drøfte saken før søknad sendes.
  • Søknaden vurderes og behandles av SMI-skolen. Vurderingspunkter: Opplæringsrett iht. lov (voksenrett), skolehistorikk, elevens motivasjon, elevens funksjonsnivå og evt. diagnose, aktiv behandling, SMI-skolens kapasitet (fag, tid, lærer, avd., annet) o.a.

Formelle krav til søknad

  • Pasientstatus ved HF UNN (poliklinisk)
  • Voksenrett