Åsgård

SMI-skolen, avd. Åsgård

Om skolen:
 

Skolen ligger i Sørslettvegen 2 sør for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), avdeling Åsgård, 300 meter fra hovedinngangen

Vi har ansvar for å gi opplæring til personer med tilknytning til  UNN Åsgård sykehus, Færingen og Restart.

 

Se kartlink

Skoletilbudet:
 

SMI-skolen tar opp elever gjennom hele skoleåret.

Vi har helårs elever og elever som er her over kortere tid.

Elevene på skolen som skal ta eksamen må enten meldes opp som privatister, ta eksamen på hjemmeskole, eller de kan få standpunktkarakter og vurdering av SMI-skolen.  

Undervisningen gis både i grupper, og som enetimer. Vi tar hensyn til tidligere skolebakgrunn, funksjonsnivå, sykehistorie og diagnoser.

Vi er fleksibel i forhold til våre elevers behov og ønsker. Undervisningstiden per elev vil kunne variere fra 1 til 15 timer i uka. 

Skolen tilbyr undervisning hovedsakelig på videregående nivå, men også grunnskolenivå hvis ønskelig.

Det undervises først og fremst i fellesfagene på videregående nivå, som er norsk, samfunnsfag, engelsk, matematikk, historie og naturfag.

Vi tilbyr også enkelte programfag.

 

Ansvarsområde:
 

Opplæringsloven er nå endret angående rett til videregående opplæring, slik at man har ungdomsrett ut det året man fyller 24 år, og voksenrett fra og med det året man fyller 25 år.

I følge opplæringsloven, har fylkeskommunen plikt til å gi opplæring på grunnskole og videregående nivå, i sosiale og medisinske institusjoner.


Målsetting:
 

  • Hjelpe elever med å komme i gang med skolefaglig virksomhet.
  • Hjelpe elever med å fullføre videregående utdanning.
  • Ivareta elevenes krav og rettigheter i forhold til skoleverket.
  • Vi ønsker å tilby et miljø der elevene føler trygghet og at de blir godtatt.
  • I tillegg til det rent faglige, er målet å være med på å bedre elevenes funksjonsnivå både psykisk og sosialt.
  • Arrangere sosiale aktiviteter. Dette kan være kino, grillturer eller diverse små utflukter.


Samarbeidspartnere:
 

Skolen samarbeider med behandlende instanser og pårørende.  

I tillegg har vi kontakt med skoleverket ute, og andre aktuelle etater.


Postadresse:

SMI-skolen, avd. Åsgård

Sørslettvegen 2

9016 Tromsø

Besøksadresse:

SMI-skolen, avd. Åsgård

Sørslettvegen 2

9016 Tromsø