UNN

SMI-skolen avdeling UNN

SMI-skolen avdeling UNN holder til i selve sykehusbygget på plan 5, fløy B, i lag med Barneseksjonen. Skolen har to klasserom til disposisjon, og tar imot elever tilknyttet alle avdelingene på sykehuset.

Ansvarsområde:

Grunnskoleundervisning 1. - 10.klasse, spesialundervisning 0 - 16 år, tilrettelegging for elever i videregående skole.

Barn på sykehus har krav på skoletilbud. Dette gjelder også barn under skolepliktig alder, med spesielle pedagogiske behov. Nasjonale lover (jf Opplæringsloven og Pasientrettighetsloven) og planverk styrer vår virksomhet i tillegg til avtaler med sykehuset og våre egne  visjoner og arbeidsmål

Visjon: "Læring og livsmestring - vi ser mulighetene "

Undervisningstilbud 0 - 16 år:

Skolen forholder seg til det faglige opplegget elevene følger på sine hjemmeskoler, og prioriterer kjernefag som norsk, matematikk og engelsk. Vi har et utvalg skolebøker i disse fagene for de som ikke har med sine egne. Elevene kan også jobbe på skolens datamaskiner, og være med på diverse musikk- og formingsaktiviteter. Ta gjerne med ukeplaner, IOP, alternative kommunikasjonssystemer og andre relevante opplegg. Ved langtidsopphold samarbeider skolen med elevens hjemmeskole og barnehage. Foresatte og skoler/barnehager må gjerne ta kontakt med skolen om de har barn som skal legges inn over tid.

Undervisningstilbud vgs - 16 år og oppover:

SMI-skolen har også tilbud på videregående nivå. Vi har en lærer i 50 % stilling, som kan komme på rom til samtlige avdelinger. Læreren kan formidle kontakt med hjemmeskolen og være behjelpelig med andre skolerelaterte ting. Skolen har et begrenset antall bærbare pc-er til utlån for videregående elever. Personalet på den enkelte avdeling skal gi oss beskjed dersom en elev ønsker kontakt med oss.

Arbeidsmål:

  • Ivareta elevens rett til undervisning.
  • Skape et trygt læringsmiljø som gjennom trivsel og mestring gir den enkelte mulighet for utvikling og læring.
  • Sammen med sykehuset legge tilrette for at elevene kan bedre sitt funksjonsninå faglig, psykisk og sosialt

Epost.: unn.skolen@tromsfylke.no