Viken

SMI-skolen avdeling Viken Senter

Før du leser videre, ville det være fint om du kikket litt på denne linken om Viken senter: http://www.vikensenter.no/

Skolen ved Viken senter er en Sosial- Medisinsk- Institusjonsskole (SMI). Skolen ligger i Bardu kommune, ca. 7 kilometer fra Setermoen sentrum. Skolen drives av Troms Fylkeskommune. Vi samarbeider nært med Viken senter og da spesielt med familieteamet. Vi fungerer som en liten grendeskole. Det er ansatt to lærere i full stilling og en lærer i delstilling ved skolen. Skolen skal sørge for at elevene får den undervisningen de har krav på iflg. opplæringsloven og Kunnskapsløftet (K-06).

Etablering av samarbeid:

Når en familie takker ja til behandlingstilbud ved Viken senter og skriver under på et samtykkeskjema setter vi i gang et samarbeid med hjemmeskolen til eleven. Vi sender et infoskriv og et skjema som skal fylles ut av kontaktlærer der det gis opplysninger om eleven, hvilke bøker, planer, faglig og sosial kompetanse eleven har. Det er også viktig at familien søker eleven permisjon fra undervisning ved hjemmeskolen.

Samarbeid:

Når eleven kommer til skolen har vi et kort infomøte og deler ut noen skjemaer som skal fylles ut og leveres tilbake. Underveis i oppholdet har vi midtevaluering og sluttevaluering med elevene og foresatte. Vi skriver også en rapport hvor kontaktlærer beskriver hva eleven har jobbet med og hvordan dette arbeidet har blitt utført. Vi skriver også litt om sosial fungering/ samspill.

For hvem?

Vi har elever som kommer fra hele landet og som går i 1.-10 klasse. Elevgruppen endres hele tiden ved skolen da familiene kommer og reiser til ulike tidspunkt. De fleste elevene er her på kartlegging, hovedopphold og boosteropphold slik at de til sammen kan være elever ved skolen i ca. 3 måneder.

Elevinfo, planer, lærebøker:

Hjemmeskolens planer er utgangspunktet for temaer og progresjon. Vi følger disse så langt det er mulig. Hvis hjemmeskolen bruker læringsplattformer som ”Fronter”, ”It`s learning” eller har hjemmeside kan elevene selv finne sine ukeplaner, oppgaver, prøver, innleveringer, lydfiler osv. Ellers ber vi om at hjemmeskolen sender elevinfo, bøker og planer eleven har behov for mens den er hos oss på mail eller pr. post.

PC:

Elever som har egen PC på hjemmeskolen oppfordres til å ha med den. De elevene som ikke har egen PC kan benytte skolen sin, disse er i utgangspunktet ment til bruk i skoletiden. Ved behov og etter avtale kan de lånes ut til elevarbeid, lekser og lignende.

Organisering av skoledagen:

Det er undervisningstid mellom kl. 09.00 og 15.10. Skolen lager en timeplan som blir delt ut hver uke. Der får elevene oversikt over undervisningstid og innhold i de praktisk-estetiske fagene. I de resterende timene følger vi hjemmeskolenes planer.

De fleste elevene erfarer at de får mer hjelp og tettere oppfølgning når de er her. Det er få muligheter for tradisjonell klasseromsundervisning, men mye individuell jobbing og i små grupper. Enkelte elever har noen ganger behov for å jobbe med spesielle ting, og det prøver vi å legge til rette for. I de praktisk-estetiske fagene følger vi egne planer og har fellesundervisning der det er mulig.

Småtrinnet:

De yngste elevene jobber med plan fra hjemmeskolen så langt det er mulig. Vi prøver å gjøre fellesaktiviteter i de praktisk-estetiske fagene, orienteringsfagene og i engelsk. Derfor er det ikke bestandig at elevene kan følge planen hjemmefra, men så langt det lar seg gjøre sørger vi får at elevene får gjennomgått det de skal. Vi bruker også en del pedagogiske nettsteder og spill i undervisningen tilpasset de enkelte fag og tema.

Mellomtrinnet:

Undervisningen består av individuell oppfølgning i forhold til planer fra hjemmeskolen, fellesundervisning når flere elever har samme tema, og en del repetisjon av grunnleggende ferdigheter i kjernefagene. Det er en del muntlig aktiviteter, samt bruk av pedagogisk programvare og nettsteder.

Ungdomstrinnet:

Her jobbes det etter plan fra hjemmeskolen. Elevene får også gjennomført prøver og innleveringer de skal ha hvis hjemmeskolen sender de til oss. Vi avtaler med lærer på hjemmeskolen om disse skal rettes her eller sendes hjem for retting og vurdering. Elevene får også mulighet til å repetere pensum og forberede seg til større innleveringer og prøver. Dette kan gå på bekostning av enkelte andre fag, men det er en vurdering vi gjør sammen med eleven etter hva vi synes er viktigst.

Visjon:

Vår visjon er: "Læring og livsmestring - vi ser mulighetene", vi ønsker at elevene skal få positive opplevelser og erfaringer når de er hos oss! Vi jobber for å legge til rette slik at den enkelte elev skal få en best mulig faglig og personlig utvikling.

Vi jobber for å styrke elevenes sosiale og faglige kompetanse også på arenaer utenfor klasserommet. I den forbindelse har skolen mye utstyr som kan brukes til ulike former for friluftsaktiviteter.